Service
Integritetspolicy

Skyddet av din integritet när du använder vår hemsida är mycket viktigt för oss. Därför vill vi också ge dig möjlighet att få reda på i detalj när vi använder uppgifterna och för vilket ändamål. För att ge dig en översikt över hur vi använder uppgifterna vi samlat in har vi sammanställt följande information för dig.

1. Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är Giffits GmbH; Undantag därtill förklaras i denna integritetspolicy.

Våra kontaktuppgifter är som följer:

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 08-58 09 75 43
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.se
info@giffits.se

Verkställande direktörer: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

2. Uppgiftsskyddsombud

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är följande:

Giffits GmbH

Uppgiftsskyddsombud
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: +49 (0)40 2788 201-417
datenschutz@giffits.de

3. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, fotografier eller annan information som beskriver en persons identitet.

Vi behandlar personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast om det finns en rättslig grund för denna behandling eller om du har gett oss ditt samtycke till detta, till exempel som del i en registrering.

3.1. Information som vi får från dig

Alla data som du anger på vår webbplats eller på annat sätt sänder till oss fångas och lagras av oss. Du har rätten att inte ge oss all information vi begär. Detta kan innebära att du inte fullt ut kan använda vårt erbjudande om tjänster. Obligatorisk information är märkt i enlighet med detta. Förutom uppgifterna som du ger oss får vi ytterligare uppgifter, bland annat ifyllda frågeblanketter och formulär, sökning efter och inköp av produkter, deltagande i tävlingar och andra användningar av våra tjänster. Uppgifterna kan vara, men är inte begränsade till, namn, adressinformation, telefonnummer, e-postdata, meddelanden, skatte-ID och ekonomiska uppgifter.

3.2. Information som samlas in automatiskt

När du har kontaktat oss lagrar vi vissa uppgifter om dig. För detta ändamål använder vi så kallade cookies och flash-cookies, som används särskilt av Google Analytics och Google Remarketing. Behandling kan ske när din webbläsare öppnar Giffits webbplats, reklam eller annat innehåll som publiceras på Giffits GmbHs vägnar på andra webbsidor.

De automatiskt insamlade uppgifterna omfattar bland annat:

 • Webbläsarinformation (till exempel produkt- och versionsuppgifter för den använda webbläsaren)
 • Refererande URL (ursprungs-URL från vilken du kom till webbsidorna)
 • Enheten du använder
 • Den överförda datamängden
 • Laddningstid
 • Besökt sida på vår hemsida
 • Operativsystem
 • Anonymiserad IP-adress

Härvid lagras dessa data endast anonymt och tillåter oss att analysera surfningsbeteendet anonymt. Till exempel, från vilken stad webbplatsens besökare kommer, vilken typ av webbläsare och vilket operativsystem besökaren använder och vilka sidor denne har besökt på webbplatsen. Under inga omständigheter kan de erhållna uppgifterna användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att förbättra erbjudandet. Därför är alla IP-adresser avkortade så att IP-adresser endast behandlas i anonym form. Det finns ingen annan användning eller överföring till tredje part.

3.3. Andra källor

Ibland får vi uppgifter från andra källor som vi använder för att komplettera eller stämma av dina uppgifter.

Vi får uppgifter om sökord och sökresultat som samlas in av Google Analytics.

Vi förbehåller oss rätten att få uppgifter om ditt kreditbetyg från tredje part för att kunna erbjuda dig vissa betalningsalternativ. För detta hämtar vi uppgifter om dina konton, inköp- och betalningsbeteende, samt uppgifter från leverantörer av kreditupplysning som vi använder för att upptäcka missbruk, särskilt bedrägeri.

Vår tjänsteleverantör är:

Creditreform Hamburg von der Decken KG
Wandalenweg 8-10
D-20097 Hamburg

Mer information återfinns under www.creditreform-hamburg.de

3.4. Syften med behandlingen och rättsliga grunder

Dina uppgifter behandlas för

 • tillhandahållande eller behandling av order och leverans av varor, tjänster och hantering av betalningar (rättslig grund: avtalsbaserad grund – artikel 6 para 1 punkt f i GDPR)
 • eventuellt nödvändiga kreditprövningar (rättslig grund: avtalsgrund eller berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt b GDPR och artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • Förbättring av vår tjänst, produktsortimentet eller till och med webbplatsen (rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • Reklam- och marknadsundersökningsändamål och behovsbaserad utformning av elektroniska tjänster (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt a GDPR).
 • Skapa en användarprofil med uppgifter som genereras under besöket på webbplatsen (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • Förebyggande eller upptäckt av missbruk, särskilt bedrägeri (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • tillhandahållande eller behandling av effektiv sökandehantering (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6.1 f) GDPR).
4. Överföring av data till andra ansvariga

Dina personuppgifter överförs av oss till andra ansvariga parter endast om detta är nödvändigt för att avtalet ska kunna fullföljas, om vi eller tredje part har ett berättigat intresse att överföra, eller om ditt samtycke föreligger.

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer med uppgifter som försäljnings- och marknadsföringstjänster, sökandehantering, kontraktshantering, betalningshantering, programmering, datahantering och hotline-tjänster. Vi har noga valt ut dessa tjänsteleverantörer och övervakar dem regelbundet, särskilt deras noga hantering och skydd av de data som lagras med dem. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga av oss till sekretess och efterlevnad av lagliga krav.

För att skydda Giffits GmbH lämnar vi ut uppgifter om kundkonton och personuppgifter enligt lagstadgade krav, eller om sådana uppgifter är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, eller för att skydda våra rättigheter och våra kunders och tredje parts rättigheter. Detta inkluderar utbyte av uppgifter med företag som specialiserat sig på att förebygga och minimera missbruk och kreditkortsbedrägerier. Det klargörs uttryckligen att det i detta sammanhang inte sker någon överföring av uppgifter till dessa företag för kommersiell användning.

5. Datalagring med hjälp av cookies

Du kan när som helst besöka vår hemsida, även om du inte accepterar cookies. Vi påpekar emellertid att användningen av våra tjänster då endast är möjlig på ett begränsat sätt. Cookies är filer som lagras på din dator eller annat lagringsmedium för att lagra data och inställningar för utbyte med vårt system via din webbläsare. utbytet tjänar till att förbättra vårt tjänsteutbud och för att underlätta inmatning av uppgifter i formulär på vår webbplats.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. I menyraden hos din webbläsare under Hjälp hittar du lämpliga sätt att avaktivera installationen av cookies. Vi påpekar dock att detta kan begränsa användningen av funktionerna hos webbplatsen och du inte fullt ut kan använda funktionerna på denna webbplats.

5.1. Anonym datainsamling

När du besöker vår hemsida Giffits GmbH bevaras din anonymitet som enskild användare, såvida det inte är uppgifter du har gett oss.

5.2. Google Analytics och Google Remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics och Google Remarketing, båda är tjänster från Google Inc. hemmahörande på 1600 Amphitheater Parkway, mountain View, CA 94043, USA. Google använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. Därmed är IP-adressen vanligtvis redan förkortad av Google inom EU och endast i undantagsfall först i USA, och sparas i alla förekommande fall endast i förkortad form.

Google kommer att använda dessa uppgifter för att för vår räkning utvärdera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsens operatörer, och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning. Google kan också överföra uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Tredje part, inklusive Google, placerar annonser på webbplatser på Internet. lagrade cookies används för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på denna webbplats, andra webbplatser på Googles display-nätverk eller en sökfråga på Google.

Du kan förhindra Googles behandling av cookies genom att besöka sidan för avaktivering av Google-reklam och där göra de angivna inställningarna (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en) eller ladda ner och installera webbläsarens plug-in som är tillgänglig under följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

6. Datalagring med hjälp av cookies

Du kan när som helst besöka vår hemsida, även om du inte accepterar cookies. Vi påpekar emellertid att användningen av våra tjänster då endast är möjlig på ett begränsat sätt. Cookies är filer som lagras på din dator eller annat lagringsmedium för att lagra data och inställningar för utbyte med vårt system via din webbläsare. utbytet tjänar till att förbättra vårt tjänsteutbud och för att underlätta inmatning av uppgifter i formulär på vår webbplats.

7. Länkar på externa sidor

För att informera dig optimalt länkar vi också till externa webbplatser. Om det inte är uppenbart att du omdirigeras till en tredje parts sida, påpekar vi att det är en extern länk. Giffits GmbH har ingen påverkan på innehållet och utformningen av sidorna hos andra leverantörer. De lämnade garantierna i denna integritetspolicy gäller därför endast för vår internetnärvaro och inte på externa webbplatser.

8. Rättigheter som användare

Som användare av vår hemsida har du olika rättigheter. Vänligen använd informationen i avsnittet "dataskyddsombud" för att hävda dina rättigheter. Vänligen se då till att vi tydligt kan identifiera dig.

8.1. Information, korrigering och radering

Du har rätt till information om användningen av dina personuppgifter. På begäran kommer vi när som helst att informera dig om de lagrade uppgifterna, såvitt det gäller dig, fullständigt och kostnadsfritt. Detta inkluderar information om vilka uppgifter och i vilket syfte de lagras. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till datenschutz@giffits.de

På samma sätt kan du också begära en rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av uppgifter.

8.2. Rätten till begränsning av databehandling

Du har rätt att i enlighet med artikel 18 GDPR begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

8.3. Rätten till invändning

Vidare har du rätt att när som helst invända mot behandling av data hos oss, såvitt detta sker i vårt legitima intresse eller en tredje parts intresse. Vi kommer då sluta behandla dina uppgifter, om inte det finns juridiska krav att visa tvingande legitima skäl för vidare behandling vilka uppväger dina rättigheter.

8.4. Rätten till dataöverföring

Vidare garanterar vi efter din förfrågan överförbarheten av de personuppgifter som överförs av dig genom att tillhandahålla dem i ett vanligt förekommande och maskinläsbart dataformat.

8.5. Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst med framtida verkan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter som du har gett oss för ett eller flera särskilda ändamål. lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad.

8.6. Automatisk behandling av personuppgifter eller profilering

En uteslutande automatisk behandling av dina personuppgifter eller profilering sker endast om det är nödvändigt för ingående eller utförande av ett avtal och detta inte har en rättslig eller ofördelaktig effekt för dig.

8.7. Klagomål till tillsynsmyndigheter

Vid klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter har du rätten att kontakta de behöriga tillsynsmyndigheterna. Du kan kontakta dataskyddsmyndigheten, som ansvarar för din bostadsort eller ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Detta är:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg

Mer information återfinns under https://www.datenschutz-hamburg.de

9. Datalagringens varaktighet

I princip lagrar Giffits GmbH dina uppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla vårt online-erbjudande och tillhörande tjänster, eller så länge vi har ett berättigat intresse för fortsatt lagring. Uppgifterna raderas efter utgången av lagstadgade eller avtalsenliga liggtider (t.ex. liggtider för skatte- och kommersiella underlag). Uppgifter som inte är föremål för krav på liggtider kommer att raderas omedelbart efter att syftet med deras lagring har upphört.

Såvida databehandlingen i samband med användningen av denna webbplats inte är nödvändig för ingåendet, genomförandet och avslutningen av ett avtalsförhållande eller för fullgörande av avtalsförpliktelser, och inte heller krävs enligt lagstiftningen, är tillhandahållandet av dina uppgifter frivilligt. Vänligen lägg märke till att vissa funktioner på webbplatsen eller tjänsterna inte kan användas om de erforderliga uppgifterna inte tillhandahålls.

10. Rättigheter som användare

Som användare av vår hemsida har du olika rättigheter. Vänligen använd informationen i avsnittet "dataskyddsombud" för att hävda dina rättigheter. Vänligen se då till att vi tydligt kan identifiera dig.