Service
Integritetspolicy

Skyddet av din integritet när du använder vår hemsida är mycket viktigt för oss. Därför vill vi också ge dig möjlighet att få reda på i detalj när vi använder uppgifterna och för vilket ändamål. För att ge dig en översikt över hur vi använder uppgifterna vi samlat in har vi sammanställt följande information för dig.

1. Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är Giffits GmbH; Undantag därtill förklaras i denna integritetspolicy.

Våra kontaktuppgifter är som följer:

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 0200 123 535
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.se
info@giffits.se

Verkställande direktörer: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

2. Uppgiftsskyddsombud

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är följande:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

När du kontaktar dataskyddsombudet, vänligen ange vilket företag din förfrågan gäller. Vänligen avstå från att bifoga känslig information såsom en kopia av ditt ID-kort till din förfrågan.

3. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, fotografier eller annan information som beskriver en persons identitet.

Vi behandlar personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast om det finns en rättslig grund för denna behandling eller om du har gett oss ditt samtycke till detta, till exempel som del i en registrering.

3.1. Information som vi får från dig

Alla data som du anger på vår webbplats eller på annat sätt sänder till oss fångas och lagras av oss. Du har rätten att inte ge oss all information vi begär. Detta kan innebära att du inte fullt ut kan använda vårt erbjudande om tjänster. Obligatorisk information är märkt i enlighet med detta. Förutom uppgifterna som du ger oss får vi ytterligare uppgifter, bland annat ifyllda frågeblanketter och formulär, sökning efter och inköp av produkter, deltagande i tävlingar och andra användningar av våra tjänster. Uppgifterna kan vara, men är inte begränsade till, namn, adressinformation, telefonnummer, e-postdata, meddelanden, skatte-ID och ekonomiska uppgifter.

3.2. Information som samlas in automatiskt

När du har kontaktat oss lagrar vi vissa uppgifter om dig. För detta ändamål använder vi så kallade cookies och flash-cookies, som används särskilt av Google Analytics och Google Remarketing. Behandling kan ske när din webbläsare öppnar Giffits webbplats, reklam eller annat innehåll som publiceras på Giffits GmbHs vägnar på andra webbsidor.

De automatiskt insamlade uppgifterna omfattar bland annat:

 • Webbläsarinformation (till exempel produkt- och versionsuppgifter för den använda webbläsaren)
 • Refererande URL (ursprungs-URL från vilken du kom till webbsidorna)
 • Enheten du använder
 • Den överförda datamängden
 • Laddningstid
 • Besökt sida på vår hemsida
 • Operativsystem
 • Anonymiserad IP-adress

Härvid lagras dessa data endast anonymt och tillåter oss att analysera surfningsbeteendet anonymt. Till exempel, från vilken stad webbplatsens besökare kommer, vilken typ av webbläsare och vilket operativsystem besökaren använder och vilka sidor denne har besökt på webbplatsen. Under inga omständigheter kan de erhållna uppgifterna användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att förbättra erbjudandet. Därför är alla IP-adresser avkortade så att IP-adresser endast behandlas i anonym form. Det finns ingen annan användning eller överföring till tredje part.

3.3. Andra källor

Ibland får vi uppgifter från andra källor som vi använder för att komplettera eller stämma av dina uppgifter.

Vi får uppgifter om sökord och sökresultat som samlas in av Google Analytics.

Vi förbehåller oss rätten att få uppgifter om ditt kreditbetyg från tredje part för att kunna erbjuda dig vissa betalningsalternativ. För detta hämtar vi uppgifter om dina konton, inköp- och betalningsbeteende, samt uppgifter från leverantörer av kreditupplysning som vi använder för att upptäcka missbruk, särskilt bedrägeri.

Våra tjänsteleverantörer är:

Creditreform Hamburg von der Decken KG
Wandalenweg 8-10
D-20097 Hamburg

Mer information återfinns under www.creditreform-hamburg.de

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Mer information återfinns under www.schufa.de

3.4. Syften med behandlingen och rättsliga grunder

Dina uppgifter behandlas för

 • tillhandahållande eller behandling av order och leverans av varor, tjänster och hantering av betalningar (rättslig grund: avtalsbaserad grund – artikel 6 para 1 punkt f i GDPR)
 • eventuellt nödvändiga kreditprövningar (rättslig grund: avtalsgrund eller berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt b GDPR och artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • Förbättring av vår tjänst, produktsortimentet eller till och med webbplatsen (rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • Reklam- och marknadsundersökningsändamål samt behovsbaserad utformning av elektroniska tjänster (rättslig grund: samtycke eller legitimt intresse - artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR eller artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR).
 • Skapandet av en användarprofil från den information som genereras när du besöker webbplatsen (rättslig grund: legitimt intresse, artikel 6, avsnitt 1 punkt f i GDPR)
 • Förebyggande eller upptäckt av missbruk, särskilt bedrägeri (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6 para 1 punkt f GDPR)
 • tillhandahållande eller behandling av effektiv sökandehantering (Rättslig grund: berättigat intresse – artikel 6.1 f) GDPR).
4. Överföring av data till andra ansvariga

Dina personuppgifter överförs av oss till andra ansvariga parter endast om detta är nödvändigt för att avtalet ska kunna fullföljas, om vi eller tredje part har ett berättigat intresse att överföra, eller om ditt samtycke föreligger.

Vi ger externa tjänsteleverantörer i uppdrag att utföra uppgifter som försäljnings- och marknadsföringstjänster, logistiktjänster för att skicka varor, hantering av sökande, avtalshantering, betalningshantering, programmering, datavärdskap och hotlinetjänster. Vi har noggrant valt ut dessa tjänsteleverantörer och övervakar dem regelbundet, i synnerhet deras noggranna hantering och skydd av de uppgifter som lagras hos dem. De uppgifter som överförs som en del av din ansökan överförs via TLS-kryptering och lagras i en databas. Denna databas drivs och förvaltas av Personio GmbH, som erbjuder programvara för personaladministration och hantering av sökande (https://www.personio.de/impressum). I detta sammanhang är Personio GmbH vår orderbehandlare enligt artikel 28 DSGVO och lagrar uppgifterna uteslutande på ISO-certifierade servrar i Tyskland. Personio GmbH:s integritetspolicy finns på https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/#datenschutz-downloads. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga av oss att upprätthålla sekretess och följa de rättsliga kraven.

För att skydda Giffits GmbH tillhandahåller vi information om kundkonton och personuppgifter, om vi är juridiskt förpliktade att göra det eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser, eller våra rättigheter samt skydda våra kunders och tredje parters rättigheter. Detta inkluderar datautbyte med företag som specialiserat sig på att förebygga och minimera missbruk och kreditkortsbedrägerier. Dessutom vidarebefordrar vi uppgifter i samband med kontrakts behandling till tredje part som trycker ut era varor och levererar dessa till er.

Det klargörs uttryckligen att det i detta sammanhang inte sker någon överföring av uppgifter till dessa företag för ekonomisk användning.

5. Betalning

Vid köp i vår webbshop erbjuder vi följande betalningsmetod, utöver betalningsmetoderna mot faktura och mot förskott, vilka båda endast behandlas av Giffits:

Kreditkort:

Inom området kreditkortsbetalning (VISA/MasterCard) samarbetar vi med Concardis GmbH (Concardis), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn.

I detta sammanhang överförs, utöver inköpsbelopp och datum, även kortdata till det ovan nämnda företaget. Inga person-/kreditkortsuppgifter samlas in eller lagras i själva Giffits-systemet.

Alla betalningsuppgifter samt uppgifter om eventuella återköpskostnader kommer endast att lagras så länge de används för betalningshantering (inklusive behandling av eventuella återdebiteringar och indrivning av fordringar) och som behövs för bekämpning av missbruk. Som regel raderas uppgifterna senast 13 månader efter insamlingen.

Dessutom kan ytterligare lagring ske om och så länge detta är nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad lagringsperiod eller för att väcka åtal för ett specifikt fall av missbruk. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Du kan begära information och, vid behov, rättelse eller radering samt begränsning av behandlingen av dina uppgifter och/eller, om nödvändigt, invända mot behandlingen av dina uppgifter. Mer information finns här ( https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung).

PayPal

Om du väljer att betala med "PayPal" eller "PayPal plus" (köp på konto/kreditkort/autogiro) som en del av din beställningsprocess, kommer dina personuppgifter automatiskt att överföras till PayPal. PayPal är ett erbjudande från PayPal (Europa) S.A.R.l. & CIE. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal tar över funktionen av en online-betaltjänstleverantör samt en förvaltare och erbjuder köparen skyddstjänster.

De personuppgifter som överförs till PayPal innefattar regelbundet förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress eller andra uppgifter som krävs för betalningshanteringen. För att kunna behandla köpekontraktet krävs också sådana personuppgifter som är relaterade till respektive order (t. ex. antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter och annan fakturainformation).

Överföringen av dina uppgifter är nödvändig för betalningshantering via PayPal och syftar till att bekräfta din identitet och administrationen av din betalning. PayPal kan dela dina personuppgifter med närstående bolag och tjänsteleverantörer, eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att fullgöra de avtalsenliga skyldigheterna, eller för att behandla uppgifterna på uppdrag av dig.

De personuppgifter vi tillhandahåller till PayPal kan eventuellt överföras via PayPal tillupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att verifiera identitet och kreditvärdighet. Resultatet av kreditkontrollen använder PayPal, med hänsyn till den statistiska sannolikheten för fallissemang, i syfte att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditvärderingen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvida poängvärden ingår i resultatet av kreditvärderingen, har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande.

Du kan se här vilka upplysningsföretag som är inblandad: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex

Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter av PayPal. Återkallandet av samtycke påverkar dock inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke fram till återkallandet, förutsatt att personuppgifterna måste behandlas, används eller överförs för betalningsbehandling i enlighet med avtalet.

PayPals integritetspolicy är tillgänglig på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.

6. Cookies och liknande tekniker
Vad är cookies?

Cookies är små filer som automatiskt spelas in av din webbläsare när du använder vår webbplats och sparas på din dator. Så snart du åter besöker vår webbplats kontrollerar webbläsaren om en motsvarande cookie är tillgänglig. På detta sätt kan webbplatser upptäcka om en webbläsare redan har besökt webbplatsen och kan därmed spara vissa tidigare gjorda inställningar.

Vad menas med liknande tekniker?

Vi arbetar med LocalStorage (lokal lagring). Lokal lagring är en vanlig teknik i branschen, med vars hjälp vi kan lagra information lokalt på din dator. Vi använder lokal lagring för att du ska kunna välja dina cookie-inställningar.

Fördelar med cookies

De är nödvändiga för säker användning och för vissa funktioner på webbplatsen. Dessutom säkerställer de mer användbarhet för återvändande webbplatsbesökare och gör det möjligt för oss att utforma och kontinuerligt förbättra din kundupplevelse.

Typer av cookies

I princip kan cookies differentieras utifrån följande kriterier.

Session-cookies: Session-cookies lagras under hela sessionen. Detta innebär att de kommer att raderas automatiskt så snart du stänger sidan. En varukorg kan således säkerställa till att dina produkter ligger kvar i varukorgen vid vidare användning.

Permanenta cookies: Denna typ av cookies lagras på din dator och raderas därför inte automatiskt när du stänger sidan. Utgångstiden varierar mycket beroende på cookiens omfattning. Till exempel lagras åtkomst- eller kontaktinformation i dessa cookies för att underlätta din användning.

First-Party-cookies (förstapartsleverantör): Dessa cookies ställs in av oss (webbplatsoperatören). Med Party avses cookiens domän. Hos en First-Party-cookie kan användaren bara identifieras av den webbplats som cookien härstammar från, men inte via andra domäner. Uppgifterna kommer därmed inte att vidarebefordras till tredje part.

Third-Party-cookies (tredjepartsleverantör): Third-Party-cookies ställs in av tredjepart. De kan exempelvis samla in information för att kunna erbjuda dig anpassad reklam eller för att sammanställa webbstatistik.

Hantera dina cookie-inställningar

Du kan alltid se dina cookie-inställningar och anpassa dessa.

Vidare kan du använda din webbläsare för att hindra användningen av cookies, eller för att ta bort lagrade cookies. Detta kan dock leda till att du inte kan använda vår webbplats och vissa tjänster eller endast använda den i begränsad omfattning.

Nedan följer instruktioner för att ta bort cookies i din webbläsare:

6.1. Användning av cookies från tredje part

Vi arbetar ibland med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål kan cookies från partnerföretag också lagras på din terminalenhet när du besöker våra onlinetjänster (tredjepartscookies). Informationen om användningen av sådana cookies och omfattningen av de uppgifter som samlas in med dem kan förklaras mer detaljerat nedan. De cookies vi använder från tredjepartsleverantörer leder delvis till databehandling i USA. Dessa leverantörer (t. ex. Google) förbinder sig att efterleva integritetspolicyn i EU-US Privacy Shield, den rättsliga ramen för den transatlantiska överföringen av uppgifter som överenskommits mellan Europeiska kommissionen och Förenta staterna (GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) AV KOMMISSIONEN 2016/1250 av den 12 juli 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida det skydd som ges av EU-US Privacy Shield är adekvat (känd under referens C (2016) 4176)). Dessutom är dessa leverantörer registrerade hos US Department of Commerce's Privacy Shield-program.

6.2. Google Analytics/Google Ads Remarketing/Google Ads Conversion Tracking/Google Tag Manager
Google Analytics och Google Remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics och onlineannonsprogrammet Google Ads Remarketing, båda tjänster från Google LLC baserat på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google använder så kallade "cookies". Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. Ovan nämnda principer för dataskydd enligt dataskyddsavtalet mellan EU och USA gäller.

IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. Därmed är IP-adressen vanligtvis redan förkortad av Google inom EU och endast i undantagsfall först i USA, och sparas i alla förekommande fall endast i förkortad form.

Google kommer att använda dessa uppgifter för att för vår räkning utvärdera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsens operatörer, och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning. Google kan också överföra uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Tredje part, inklusive Google, placerar annonser på webbplatser på Internet. lagrade cookies används för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på denna webbplats, andra webbplatser på Googles display-nätverk eller en sökfråga på Google.

Du kan förhindra Googles behandling av cookies genom att besöka sidan för avaktivering av Google-reklam och där göra de angivna inställningarna (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en) eller ladda ner och installera webbläsarens plug-in som är tillgänglig under följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Google Ads Conversion-Tracking

Som en del av Google Ads använder vi även konverteringsspårning.

Konverteringsspårning anges som en cookie när du som användare klickar på en Ads-annons som har publicerats på Google. Denna cookie förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används för icke-personlig (anonymiserad) identifikation. Om du som användare besöker vissa sidor i vårt online-erbjudande, så länge cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att du ursprungligen klickade på annonsen och blev omdirigerat därifrån till vårt online-erbjudande.

Google tilldelar oss som ADS-kund en specifik (anpassad) cookie. Som Ads-kund kan vi inte följa cookien själva via vårt online-erbjudande. I stället får vi statistiska utvärderingar från Google av den information som Google har erhållit med hjälp av konverteringscookien. Vi känner bara till det totala antalet användare som klickade på Ads-annonsen och omdirigerades till vårt online-erbjudande med taggen för konverteringsspårning. Dessa statistiska utvärderingar innehåller dock ingen information som kan användas för att identifiera dig personligen som användare.

Om du inte vill delta i konverteringsspårning eller permanent inaktivera cookies för annonspreferenser kan du inaktivera denna användning i din webbläsares användarinställningar. Du kan också hämta och installera plugin-programmet för webbläsare som finns på följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. I det fallet fångas inte ditt användarbeteende av statistiken för konverteringsspårning. Men om du inaktiverar konverteringsfunktionen Tracking eller annonscookie kan det resultera i restriktioner i funktionaliteten i vårt online-erbjudande.

Google kan behandla dina data när du använder konverteringsspårning på servrar i USA. Ovanstående principer för Privacy Shield EU-US gäller.

Om du vill ha mer information om Googles sekretesspolicy kontaktar du följande Internet-adress: http://www.google.de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager i vårt online-erbjudande i syfte att personifiera, intressen- och platsrelaterad annonsering på nätet. Detta är en tjänst från Google. Med Google Tag Managerg kan vi hantera webbplatsetiketter från ett gränssnitt. Därför använder vi inte cookies eller samlar in personuppgifter. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in data om det behövs. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till dessa data. Mer information om Google Tag Manager hittar du här: https://policies.google.com/privacy

Mer information och Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ och http://www.google.de/policies/privacy/.

ClickCease

På vår webbplats använder vi tjänsten "ClickCease" från Karniboo Technologies Limited, Elifelet St. 26, 66080 Tel Aviv, Israel. Tjänsten används för att analysera och förhindra klickbedrägerier på våra annonser som är placerade hos Google. Klickbedrägeri uppstår när klick på annonser genereras av automatiserade verktyg eller att flera klick på annonser sannolikt inte baseras på genuint användarintresse. Den rättsliga grunden för att användandet av tjänsten finns i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. Det finns ett berättigat intresse för skydd mot klickbedrägerier och förebyggande av ekonomisk skada orsakad av klickbedrägeri.

I tjänsteanalysen samlas och lagras följande personuppgifter in när du klickar på annonser: IP-adress, information om webbläsaren som används, information om operativsystemet, platsinformation, referens-URL, andra onlineidentifierare som klick och cookie ID, varaktighet och tid för åtkomst samt information om interaktioner med reklammaterial och vår webbplats. De insamlade uppgifterna kan bearbetas och lagras utanför EU. Om tjänsten upptäcker ovanligt beteende och det finns en misstanke om klickbedrägeri kan tjänsteleverantören överföra dessa uppgifter till Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Det kan vara möjligt att uppgifterna överförs till USA.

Merr information om ClickCease-dataskydd finns på: https://www.clickcease.com/privacy.html och https://policies.google.com/technologies/ads

Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna tjänst och deras upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad användarna gillar och ogillar etc.), så att vi kan bygga och förbättra vår tjänst baserat på feedback från användarna. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares och deras enheters beteende. Detta inkluderar enhetens IP-adress (behandlas under din session och lagras i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografiskt läge (endast land) och det föredragna språket som används för att visa vår webbplats. Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil för vår räkning. Hotjar är enligt avtal skyldigt att inte sälja någon av de uppgifter som samlas in för vår räkning.

Ytterligare information om dataskydd på Hotjar finns på https://help.hotjar.com/hc/de/sections/360007966773-Datenschutz

6.3 Cookies och liknande tekniker som vi använder
6.3.1 Obligatorisk

Tekniskt nödvändiga cookies hjälper oss att möjliggöra användningen av webbplatsen. De säkerställer grundläggande funktioner som visning och urval av produkter, eller påfyllning av varukorgen och är därför en förutsättning för användning av sidan.

Cookie-namn Beskrivning
w1.giffitsstatic.com; w2.giffitsstatic.com; w3.giffitsstatic.com; w4.giffitsstatic.com; w5.giffitsstatic.com Uppfyller grundläggande funktioner som visning av kundvagnen eller visualisering av den uppladdade logotypen för att säkerställa att webbplatsen kan användas korrekt.
giffits-cookiepolicy Gör det möjligt att organisera beslutet om User-Cookie.

Den rättsliga grunden utgörs här främst av det legitima intresset (artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR) för att våra kunder ska kunna använda vår webbplats utan störningar.

6.3.2 Prestanda

För att förbättra vårt erbjudande till dig analyserar vi användningen och prestandan hos vår webbplats.

Cookie-namn Leverantör Beskrivning Cookie-varaktighet
collect;  _gid; _ga; Google LLC Google Analytics används för webbplatsanalys. Genererar ett slumpmässigt genererat användar-ID som kan identifieras när du besöker oss igen. Skapar statistisk data om hur användaren använder webbplatsen. 2 År
_dc_gtm_UA-61261205-1; _gat_UA-130442617-1; _gat_UA-61261205-1 Google LLC Används av Google Tag Manager för att styra Google-Analytics-Skript-Tags. Användning av Google Analytics för att begränsa begäran. 1 Dag
_gac_UA-130442617-1; _gac_UA-61261205-1 Google LLC Cookien ställs in så snart en användare klickar på en Google-annons på webbplatsen. Den lagrar information om vilken annons som klickades för att kunna tilldela användaren ytterligare åtgärder, till exempel beställningar, till annonsen. 90 dagar

Detta sker delvis genom att integrera cookies från tredje part. Den rättsliga grunden för integrationen av dessa cookies är ditt samtycke (artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR). Du kan ändra dina inställningar när som helst i cookie-inställningarna .

6.3.3 Marknadsföring

Vi samarbetar med partners för att ge dig erbjudanden anpassade efter dina önskemål även utanför vår webbplats.

Cookie-namn Leverantör Beskrivning Cookie-varaktighet
_gcl_au; _gcl_aw Google LLC Innehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID. Cookien ställs in så snart en användare klickar på en Google-annons på webbplatsen. Den lagrar information om vilken annons som klickades för att kunna tilldela användaren ytterligare åtgärder, till exempel beställningar, till annonsen. 90 dagar
ads/ga-audience; pagead/1p-user-list Google LLC Användning av Google för att åter engagera användare som kan bli kunder baserat på deras beteende online på olika webbplatser.
IDE Google LLC Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha tittat eller klickat på en av leverantörens annonser, i syfte att mäta effektiviteten av en annons och visning av riktad reklam för användaren. 1 År
test_cookie Google LLC Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 Dag
_fbp Facebook Används av Facebook för att visa en rad reklamprodukter, till exempel budgivning i realtid från tredje parts annonsörer. 3 Månader
cto_bundle Criteo Denna cookie används av Criteo för att bättre spåra användarbeteende på vår webbplats. 13 Månader
_uetsid Microsoft Advertising Denna cookie används av Bing för att samla in anonym information om hur besökare använder vår webbplats. 1 Dag
_uetvid Microsoft Advertising Denna cookie används av Bing för att avgöra vilka annonser som ska visas som kan vara relevanta för slutanvändaren som surfar på webbplatsen. 1 År
_uetmsclkid Microsoft Advertising Microsoft klick-ID används för att förbättra omvandlingsspårningens noggrannhet. 90 dagar
_clck Microsoft Advertising Upprätthåller Clarity användar-ID och inställningar som är unika för denna webbplats i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet tillskrivs samma användar-ID vid efterföljande besök på samma webbplats. 1 År
_clsk Microsoft Advertising Kombinerar flera användarsidvisningar till en enda inspelning av en Clarity-session. 1 Dag
zps-ft-details; zps-ft-pghitType-details Zoho Corporation Pvt. Ltd. Samlar in data om användarens navigering och beteende på webbplatsen - Detta används för att skapa statistiska rapporter och värmekartor för webbplatsägaren. 1 År
zabHMBucke; zps-tgr-dts Zoho Corporation Pvt. Ltd. Används av Zoho för att hantera, analysera och förstå beteendet hos besökare på vår webbplats. 1 År
^zsc[0-9a-z]{32}$ Zoho Corporation Pvt. Ltd. Denna cookie ställs in när en ny fullständig spårningssession startas. Denna cookie används för att identifiera den aktuella sessionen för fullständig spårning. 1 Dag
zabUserId; zabVisitId Zoho Corporation Pvt. Ltd. Samlar in data om användarens navigering och beteende på webbplatsen - Detta används för att skapa statistiska rapporter och värmekartor för webbplatsägaren. 1 År
zft-sdc Zoho Corporation Pvt. Ltd. Samlar in data om användarens navigering och beteende på webbplatsen - Detta används för att skapa statistiska rapporter och värmekartor för webbplatsägaren. 1 Dag
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ltd. Används för att känna igen en användares första sidvisningssession.
Längd på 30 minuter, förlängd vid användaraktivitet.
Datatyp: Boolean (sant/falskt).
30 Minuter
_hjFirstSeen Hotjar Ltd. Identifierar den första sessionen för en ny användare.
Används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner.
Giltigt i 30 minuter, förlängt vid användaraktivitet.
Datatyp: Boolean (true/false).
30 Minuter
_hjIncludedInSessionSample_{site_id} Hotjar Ltd. Ställs in för att avgöra om en användare inkluderas i dataprovet som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
2 minuters varaktighet, förlängs var 30:e sekund.
Datatyp Boolean (true/false).
2 Minuter
_hjSessionUser_{site_id} Hotjar Ltd. Ställ in när en användare kommer till en sida för första gången.
Lagrar Hotjar-användar-ID som är unikt för denna webbplats. Hotjar spårar inte användare över olika webbplatser.
Säkerställer att data från efterföljande besök på samma webbplats tilldelas samma användar-ID.
Giltigt i 365 dagar.
Datatyp: JSON.
1 År
_hjSession_{site_id} Hotjar Ltd. Innehåller aktuell sessionsdata.
Säkerställer att efterföljande förfrågningar i sessionsfönstret är associerade med samma session.
30 minuters längd, förlängt vid användaraktivitet.
Datatyp JSON.
30 Minuter

Den rättsliga grunden för integrationen av dessa cookies är ditt samtycke (artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR). Du kan ändra dina inställningar när som helst i cookie-inställningarna .

7. Länkar på externa sidor

För att informera dig optimalt länkar vi också till externa webbplatser. Om det inte är uppenbart att du omdirigeras till en tredje parts sida, påpekar vi att det är en extern länk. Giffits GmbH har ingen påverkan på innehållet och utformningen av sidorna hos andra leverantörer. De lämnade garantierna i denna integritetspolicy gäller därför endast för vår internetnärvaro och inte på externa webbplatser.

8. Inkludering av sociala medier

Facebook-Fanpage

Beskrivning syfte och rättslig grund för databehandling

Förutom bolagets hemsida, drivs även en Facebook-sida (s.k. Fan-sida). Denna finns under https://de-de.facebook.com/giffits/. Företaget presenteras och informeras om varorna och tjänsterna och kommunicerar med kunder och intressenter. I princip behandlas endast personuppgifter när du interagerar med denna Facebook-sida, till exempel när en kommentar görs, en gilla-knapp klickas eller ett meddelande skickas. Den rättsliga grunden för denna databehandling är genomförandet av ett avtal om användning (artikel 6, avsnitt 1, punkt b i GDPR). Detta inkluderar till exempel att skicka en avtalsrelevant begäran eller ”gilla-markering” av ett inlägg från företaget, kommentera det eller ladda upp innehåll till denna Facebook-sida.

Analys av användarnas beteende

Vyerna och interaktionerna på Facebook-sidan analyseras. För detta ändamål skapar Facebook användarprofiler, men ger bara anonyma data, så kallade sidinsikter. Detta är aggregerade data som förser företaget med information om hur användare interagerar med Facebook-sidan. Den rättsliga grunden för företagets behandling av dessa statistiska uppgifter är artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR, eftersom det finns ett berättigat intresse av att marknadsföra företaget via sociala medier och analysera användningen av denna Facebook-sida och för att förbättra erbjudandet och tjänsterna.

Användning av data från Facebook

När du använder och öppnar denna Facebook-sida kommer personuppgifterna också att tillhandahållas av det irländska företaget Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin och USA-baserade Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 (hädanefter "Facebook"). Utöver den behandling som beskrivs ovan behandlar Facebook även data för analys-och annonseringssyften eller anpassad annonsering. Enligt vad som är känt använder Facebook också cookies som lagrar användningsbeteendet (även över olika enheter). På så sätt kan Facebook spela riktad annonsering inom sin egen plattform och på tredjepartswebbplatser. Facebook skapar personliga användarprofiler på grundval av ett effektivt samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy, som finns här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Möjlighet till återkallande och invändning

Det samtycke som ges kan återkallas när som helst med verkan för framtiden. Lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke tills återkallandet förblir opåverkat. Du kan när som helst radera en kommentar eller ett uppladdat innehåll. Facebook erbjuder möjligheten att invända mot viss databehandling; information och opt-out-alternativ finns under https://www.facebook.com/policies/cookies/ och för inloggade användare under https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Enligt Facebooks integritetspolicy behandlas även användaruppgifter i USA eller andra tredje länder. Facebook överför endast användardata till länder för vilka Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå finns tillgängligt enligt artikel 45 i GDPR eller på grundval av lämpliga garantier enligt artikel 46 i GDPR. Facebook Inc. är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och ger därmed en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med artikel 45 i GDPR (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Avtal om kollektivt ansvar enligt artikel 26 i GDPR

När det gäller databehandling via Facebook-sidan (Page Insights), ingås ett gemensamt ansvarsavtal enligt art 26 i GDPR automatiskt med Facebook genom att erbjuda denna Facebook-sida (s.k. Page Controller-tillägg, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Mer information finns i Facebooks https://www.facebook.com/about/privacy/ sekretesspolicy.

9. Datalagringens varaktighet

I princip lagrar Giffits GmbH dina uppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla vårt online-erbjudande och tillhörande tjänster, eller så länge vi har ett berättigat intresse för fortsatt lagring. Uppgifterna raderas efter utgången av lagstadgade eller avtalsenliga liggtider (t.ex. liggtider för skatte- och kommersiella underlag). Uppgifter som inte är föremål för krav på liggtider kommer att raderas omedelbart efter att syftet med deras lagring har upphört.

10. Rättigheter som användare

Som användare av vår hemsida har du olika rättigheter. Vänligen använd informationen i avsnittet "dataskyddsombud" för att hävda dina rättigheter. Vänligen se då till att vi tydligt kan identifiera dig.

10.1. Information, korrigering och radering

Du har rätt till information om användningen av dina personuppgifter. På begäran kommer vi när som helst att informera dig om de lagrade uppgifterna, såvitt det gäller dig, fullständigt och kostnadsfritt. Detta inkluderar information om vilka uppgifter och i vilket syfte de lagras. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till datenschutz@giffits.de

På samma sätt kan du också begära en rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av uppgifter.

10.2. Rätten till begränsning av databehandling

Du har rätt att i enlighet med artikel 18 GDPR begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

10.3. Rätten till invändning

Vidare har du rätt att när som helst invända mot behandling av data hos oss, såvitt detta sker i vårt legitima intresse eller en tredje parts intresse. Vi kommer då sluta behandla dina uppgifter, om inte det finns juridiska krav att visa tvingande legitima skäl för vidare behandling vilka uppväger dina rättigheter.

10.4. Rätten till dataöverföring

Vidare garanterar vi efter din förfrågan överförbarheten av de personuppgifter som överförs av dig genom att tillhandahålla dem i ett vanligt förekommande och maskinläsbart dataformat.

10.5. Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst med framtida verkan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter som du har gett oss för ett eller flera särskilda ändamål. lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad.

10.6. Automatisk behandling av personuppgifter eller profilering

En uteslutande automatisk behandling av dina personuppgifter eller profilering sker endast om det är nödvändigt för ingående eller utförande av ett avtal och detta inte har en rättslig eller ofördelaktig effekt för dig.

10.7. Klagomål till tillsynsmyndigheter

Vid klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter har du rätten att kontakta de behöriga tillsynsmyndigheterna. Du kan kontakta dataskyddsmyndigheten, som ansvarar för din bostadsort eller ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Detta är:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg

Mer information återfinns under https://www.datenschutz-hamburg.de

11. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

I den utsträckning vi har ett avtal mellan dig och oss, måste du lämna de personuppgifter som är nödvändiga för ingåendet, genomförandet och avslutningen av avtalsförhållandet och för fullgörandet av de avtalsförpliktelser som är förknippade med det, eller för insamlingen av vilka vi är förpliktade enligt lag. utan att tillhandahålla dessa uppgifter kommer vi i allmänhet inte kunna ingå, genomföra och avsluta ett avtal med dig.

Såvida databehandlingen i samband med användningen av denna webbplats inte är nödvändig för ingåendet, genomförandet och avslutningen av ett avtalsförhållande eller för fullgörande av avtalsförpliktelser, och inte heller krävs enligt lagstiftningen, är tillhandahållandet av dina uppgifter frivilligt. Vänligen lägg märke till att vissa funktioner på webbplatsen eller tjänsterna inte kan användas om de erforderliga uppgifterna inte tillhandahålls.

12. För mer information om och möjlighet till radering av personuppgifter

Om du har några frågor rörande "dataskydd hos Giffits GmbH", vänligen kontakta oss.