Service
hänvisning batterikassering

Vår återköpsskyldighet som återförsäljare:

Som återförsäljare är vi lagligen skyldiga att ta tillbaka batterier och uppladdningsbara batterier som köpts från oss. Vänligen acceptera detta erbjudande och hjälp till att hålla vår miljö ren.

Din återlämningsskyldighet som konsument:

Batterier och laddningsbara batterier hör inte till hushållsavfallet. Sedan 1998 har batteribestämmelsen förpliktat alla medborgare att uteslutande återlämna förbrukade batterier och laddningsbara batterier genom handeln eller de samlingspunkter som är speciellt inrättade för detta ändamål. Om du vill skicka tillbaka dina batterier till oss, se till att försändelsen är tillräckligt frankerad.

Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med symbolen av en korsad soptunna.
I närheten av soptunna-symbolen finns det kemiska namnet på det skadliga ämnet.

Dessa tecken finns på skadliga batterier och laddningsbara batterier:

Pb = batteri innehåller bly

Cd = batteri innehåller kadmium

Hg = batteri innehåller kvicksilver